O projektu

Připravujeme developerský projekt výstavby exkluzivních objektů sloužících k rekreaci, ale i k plnohodnotnému trvalému bydlení.

Domy jsou navrženy ve dvou dispozičních variantách. Varianta I je orientována hlavni podélnou osou rovnoběžně s vrstevnicemi svahu a vstupem na delší fasádě. Varianta II pak hlavni osou kolmo na vrstevnice a vstupem na fasádě kratší. Jedna se o dvoupodlažní objekty se sedlovou střechou o sklonu 35°. Vstupní podlaží je vždy 1NP, které je přístupné ze severu v úrovni přilehlého terénu, z jihu už se jeví jako druhé nadzemní podlaží, protože terén ustupuje o podlaží níže, čímž umožňuje přímé propojení zahrady s 1PP. Tento koncept platí pro obě varianty. Navržené domy jsou inspirovány architekturou amerických a severských dřevostaveb, pro něž je charakteristické užiti štípaných šindelů a dřevěných obkladů fasád, které se nebojí výrazné barevnosti, dále výrazné členěni četných prosklených ploch, monumentální řešeni vstupu do domu a v neposlední řadě šikmé střechy s minimálními přesahy. V interiéru je pak kladen důraz na maximální prosvětleni, výhledy a propojeni s exteriérem. Hlavni obytné prostory jsou otevřené do krovu, čímž prostor získává na vzdušnosti a lehkosti. Okna mají snížené parapety, což umožňuje na vhodných místech jejich rozšíření do vnitřního prostoru a využiti jakožto sezeni s ideálním výhledem do krajiny. Převažuje zde barva bílá kombinovaná s texturami dřeva. Objekty vyhovují přísným normám energetické úspornosti. Optimálním řešením interiéru vnitřních dispozic a svou vybaveností nabízejí vysoký komfort bydlení v přírodě.

Pro více informací o připravovaném projektu nás kontaktujte:

RNDr. Josef Kotrč  /  +420 603 205 524  /  kotrc@summerrain.cz

 


Summer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v příroděSummer rain / Bydlení v přírodě

copyright © 2013 Summer rain a.s.   /   design © Martin Špoula / martindesign.cz